2017 House Voting Record

DelegateDistrictCountyHB 216HB 941HB 211HB 602HB 1463HB 334HB 781HB 455HB 626
Adams, Christopher T.37BCaroline, Dorchester, Talbot, and WicomicoYYNYYNYYY
Afzali, Kathy4Frederick and CarrollYYYYNYYYY
Ali, Bilal41Baltimore City--YYYY--YYNV
Anderson, Curt43Baltimore CityYYYYYYYYY
Anderton, Carl, Jr.38BWicomicoYYYYYYYYY
Angel, Angela25Prince George'sYYYYYYNVYY
Arentz, Steven J.36Kent, Queen Anne's, Cecil, and CarolineYYNYYYYYY
Atterbeary, Vanessa E.13HowardYYYYYYYYY
Aumann, Susan L. M.42BBaltimoreYYYYYYNVYY
Barkley, Charles39MontgomeryYYYYYYYYY
Barnes, Ben21Prince George's and Anne ArundelYYYYYYYYY
Barnes, Darryl25Prince George'sYYYYYYYYY
Barron, Erek L.24Prince George'sYYYYYYNVYY
Barve, Kumar P.17MontgomeryYYYYYYYYY
Beidle, Pamela32Anne ArundelYYYYYYYYY
Beitzel, Wendell R.1AGarrett and AlleganyYYNYYYYYY
Branch, Talmadge45Baltimore CityYYYYYYYYY
Bromwell, Eric M.8BaltimoreYYYYYYYYY
Brooks, Benjamin10BaltimoreYYYYYYYYY
Buckel, Jason C.1BAlleganyYYYYNVYNVYY
Busch, Michael E.30AAnne ArundelYYYYYYYYY
Carey, Ned31AAnne ArundelYYNYYYYYY
Carozza, Mary Beth38CWicomico and WorcesterYYYYYYYYY
Carr, Alfred C., Jr.18MontgomeryYYYYYYYYY
Cassilly, Andrew35BCecil and HarfordYYYYNYYYY
Chang, Mark S.32Anne ArundelYYYYYYYYY
Ciliberti, Barrie S.4Frederick and CarrollYY--YYYYYY
Clark, Jerry29CCalvert and St. Mary'sYYNYYYYY--
Clippinger, Luke46Baltimore CityYYYYYYYYY
Cluster, Joe8BaltimoreYYYYYYYYY
Conaway, Frank M., Jr.40Baltimore CityYYYYYYYYY
Cullison, Bonnie19MontgomeryYYYYYYYYY
Davis, Dereck E.25Prince George'sYYYYNVYYYY
Dumais, Kathleen M.15MontgomeryYYYYYYYYY
Ebersole, Eric12Baltimore and HowardYYYYYYYYY
Fennell, Diana M.47APrince George'sYYYYYYYYY
Fisher, Mark N.27CCalvertYNYYNYYYN
Flanagan, Robert L.9BHowardYYYYYYYYY
Folden, William3BFrederickYYYYYYYYY
Fraser-Hidalgo, David15MontgomeryYYYYYYYYY
Frick, C. William16MontgomeryYYYYYYYYY
Frush, Barbara21Prince George's and Anne ArundelYYYYYYYYY
Gaines, Tawanna P.22Prince George'sYYYYYYYYY
Ghrist, Jefferson L.36Kent, Queen Anne's, Cecil, and CarolineYYNYNNYYY
Gibson, Angela C.41Baltimore CityYYYYYYYYY
Gilchrist, Jim17MontgomeryYYYYYYYYY
Glass, Glen34AHarfordYYNYYYNVY--
Glenn, Cheryl D.45Baltimore CityYYYYYYYYY
Grammer, Robin L., Jr.6BaltimoreYYNYYNYYY
Gutierrez, Ana Sol18MontgomeryYYYYYYYYY
Hayes, Antonio L.40Baltimore CityYYYYYYYYY
Haynes, Keith E.44ABaltimore CityYYYYYYYYY
Healey, Anne22Prince George'sYYYYYYYYY
Hettleman, Shelly11BaltimoreYYYYYYYYY
Hill, Terri L.12Baltimore and HowardYYYYYYYYY
Hixson, Sheila E.20MontgomeryYYYYYY----Y
Holmes, Marvin E., Jr.23BPrince George'sYYYYYYYYY
Hornberger, Kevin B.35ACecilYYNYYNYNY
Howard, Carolyn J. B.24Prince George'sYYYYYYYY--
Howard, Seth A.30BAnne ArundelYYNYYYYYY
Impallaria, Rick7Baltimore and HarfordYYYY--NNVYY
Jackson, Michael A.27BCalvert and Prince George'sYYYYYYYYY
Jacobs, Jay A.36Kent, Queen Anne's, Cecil, and CarolineYYNYNNYYY
Jalisi, Jay10BaltimoreYYYYYYYYY
Jameson, Sally28CharlesYYYYYYYYY
Jones, Adrienne A.10BaltimoreYYYYYYYYY
Kaiser, Anne R.14MontgomeryYYYYYYYYY
Kelly, Ariana B.16MontgomeryYYYYYYYYY
Kipke, Nicholaus R.31BAnne ArundelYYYYYYYYY
Kittleman, Trent9AHoward and CarrollYNNYNNNVNY
Knotts, Tony26Prince George'sYYYYNVYNVYY
Korman, Marc16MontgomeryYYYYYYYYY
Kramer, Benjamin F.19MontgomeryYYYYYYYYY
Krebs, Susan W.5CarrollYYYYNYNVYY
Krimm, Carol L.3AFrederickYYYYYYYYY
Lafferty, Stephen W.42ABaltimoreNYYYNYYYY
Lam, Clarence K.12Baltimore and Howard--YYY----YYY
Lewis, Jazz24Prince George'sYYYYYYNVYY
Lewis, Robbyn46Baltimore CityYYYYYYYYY
Lierman, Brooke E.46Baltimore CityYYYYYYYYY
Lisanti, Mary Ann34AHarfordYYYYYYYYY
Long, Robert B.6BaltimoreYYNYYYYYY
Luedtke, Eric G.14MontgomeryYYYYYYYYY
Malone, Michael E.33Anne ArundelYYYYYYYYY
Mautz, Johnny37BCaroline, Dorchester, Talbot, and WicomicoYYNYYYYYY
McComas, Susan K.34BHarfordYYYYYYYYY
McConkey, Tony33Anne ArundelYYNYYYYYY
McCray, Cory V.45Baltimore CityYNYYYYYYY
McDonough, Pat7Baltimore and HarfordYYYYYN----Y
McIntosh, Maggie43Baltimore CityYYYYYYYYY
McKay, Mike1CAllegany and WashingtonYYNYYNYN--
McMillan, Herb30AAnne ArundelYYYYYYYYY
Metzgar, Ric6BaltimoreYYNYYYNVYY
Miele, Christian8BaltimoreYYYYYYYYY
Miller, Aruna15MontgomeryYYYYYYYYY
Miller, Warren E.9AHoward and CarrollYNN--NN----Y
Moon, David20MontgomeryYYYYYYYYY
Morales, Marice19MontgomeryY--YYYYNVYY
Morgan, Matthew29ASt. Mary'sYYYYNVYYYY
Morhaim, Dan K.11BaltimoreYYYYYY------
Mosby, Nick40Baltimore CityYYYYYYNVYY
Otto, Charles J.38ASomerset and WorcesterYYNYNNYNN
Parrott, Neil2AWashingtonYNNYNN----N
Patterson, Edith J.28CharlesYYYYYYYYY
Pena-Melnyk, Joseline A.21Prince George's and Anne ArundelYYYYYYYYY
Pendergrass, Shane E.13HowardYYYYYYNVYY
Platt, Andrew17MontgomeryYYYYYYYYY
Proctor, Susie27ACharles and Prince George'sYYYYYYYYY
Queen, Pam14MontgomeryYYYYYYYYY
Reilly, Teresa E.35BCecil and HarfordYYYYNNYYY
Rey, Deborah C.29BSt. Mary'sYNYYNNYNN
Reznik, Kirill39MontgomeryYYYYYYYYY
Robinson, Shane39MontgomeryYYYYYYNVYY
Rose, April5CarrollYYYYNYYYY
Rosenberg, Samuel I.41Baltimore CityYYYYYYNVYY
Saab, Sid33Anne ArundelYYNYYYYYY
Sample-Hughes, Sheree37ADorchester and WicomicoYYYYYYNVYY
Sanchez, Carlo47BPrince George'sYYYYYYYYY
Shoemaker, Haven5CarrollYYYYNYYYY
Simonaire, Meagan C.31BAnne ArundelYYYYYYYYY
Sophocleus, Theodore32Anne ArundelYYYYYYYYY
Stein, Dana11BaltimoreYYYYYYYYY
Sydnor, Charles E., III44BBaltimoreYYYYYYYYY
Szeliga, Kathy7Baltimore and HarfordYYYYYYYYY
Tarlau, Jimmy47APrince George'sYYYYYYYYY
Turner, Frank S.13HowardYYYYYYYYY
Valderrama, Kriselda26Prince George'sYNVYYYYYYY
Valentino-Smith, Geraldine23APrince George'sYYYYYYYYY
Vallario, Joseph F., Jr.23BPrince George'sYYYYYYYYY
Vogt, David E., III4Frederick and CarrollYYYYYYYYY
Waldstreicher, Jeff18MontgomeryYYYYYYYYY
Walker, Jay26Prince George'sYYYYYYNVYY
Washington, Alonzo T.22Prince George'sYYYYYYNVYY
Washington, Mary L.43Baltimore CityYYYYYYYYY
West, Chris42BBaltimoreYYYYYYYYY
Wilkins, Jheanelle K.20MontgomeryYYYYYYYYY
Wilson, Brett2BWashingtonYYYYNVYYYY
Wilson, C. T.28CharlesYYYYYYYYY
Wivell, William J.2AWashingtonYNYNNNYYN
Young, Karen Lewis3AFrederickYYYYYYYYY
Young, Pat44BBaltimoreYYYYYYYYY

Y – Yay
N- Nay
NV- Not Voting
—  Absent

Bill Key:

Bill: HB 216Emergency Veterinary Care – Immunity From Liability

Bill: HB 941Animal Abuse Emergency Compensation Fund

Bill: HB 211Cownose Ray Fishery Management Plan and Moratorium on Contests

Bill: HB 602Keep Antibiotics Effective Act of 2017

Bill: HB 1463Veterinary Practitioners – Animal Cruelty and Animal Fighting – Reporting

Bill: HB 334Regulation of Animals – Kennel Licenses

Bill: HB 781Retail Pet Stores – Animal Seller, Dog Cage Signs, and Records – Requirement Revisions

Bill: HB 455Criminal Law – Animal Cruelty – Applicability

Bill: HB 626Animal Shelters – Standards of Care and Protocol Implementation and Enforcement